Social Media Monitoring tools เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันยุค

Social Media Monitoring tools เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันยุค ด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลายของ ‘Social Listening Tools & Social Media Monitoring Tools’ ที่ไม่ได้เป็นเพียงตาที่สามเท่านั้น แต่ยังเป็น ‘หูวิเศษ’ ในการฟังเสียงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้แบรนด์สามารถนำ ‘เสียง’ ที่ได้ยินมาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเราว่า เราได้เดินมาถูกทางแล้วหรือยัง?

Continue Reading

Social Media Listening tools ฟังเสียงผู้บริโภคบนโลกออนไลน์

Social Media Listening tools ฟังเสียงผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ “เครื่องมือที่คอยรับฟังเสียงของผู้บริโภคที่อยู่ในบนโลก Social ผ่านการ Monitor ดูความเคลื่อนไหวต่างๆ บนโลกออนไลน์” จากช่องทาง Social Media (Facebook,Youtube,Intragram,Twitter ), Forum (Dek-D,Pantip,thairath,อื่นๆ) และอีกหลายช่องทาง เสียงของผู้บริโภคถือว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต่อธุรกิจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

Continue Reading

คุณค่าและความจริงของข้อมูล Big Data

คุณค่าและความจริงของข้อมูล Big Data ในปัจจุบัน Big Data ได้กลายเป็นทุนหรือทรัพย์สินไปแล้ว ในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่บางบริษัทมูลค่าของบริษัทเกิดมาจากข้อมูลของเขา และในขณะนี้เขาก็วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูลให้สูงชึ้นไปอีก

Continue Reading

เชื้อไวรัส COVID-19 คือ ??

เชื้อไวรัส COVID-19 คือ ?? เพราะมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มแพร่กระจายกันในหลายจังหวัด โดยนอกจากการดูแลตัวเองแล้ว เราควรดูแลและทำความสะอาดบ้านอย่างถูกวิธี เพราะไวรัสโควิดเมื่อเกาะที่วัสดุต่างๆ สามารถอยู่ได้นานเป็นชั่วโมง แต่..เจ้าไวรัสตัวนี้ก็มีจุดอ่อน แค่เราหมั่นเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบ่อยๆ บ้านเราก็จะปลอดภัยจากเชื้อโรค และป้องกันคนที่เรารักได้อีกด้วย

Continue Reading