มาเลเซียขยายมาตรการจำกัดการเดินทางถึงสิ้นเม.ย.

World News

มาเลเซียสั่งขยายเวลาในการบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทางและเคลื่อนย้ายคนที่มีผลบังคับใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ออกไปอีกกว่าสองสัปดาห์จนถึงวันที่ 28 เมษายน

มาเลเซียเริ่มประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 14 เมษายน ทั้งนี้ มาเลเซียนับเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีรายงานผู้ติดเชื้อกว่า 4,200 คน และล่าสุดในวันศุกร์นี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 118 คน

นายกรัฐมนตรีมูห์ยิดดิน ยาสซินกล่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ว่า อาจจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 เดือนจึงจะปลอดจากเชื้อไวรัสนี้